przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-ET-Z1-AntRod Antropologia rodziny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
92. 22-EAK-S-AntrPolAnt (P.F.) Antropologia w polityce, polityka w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
93. 22-ET-S-NetBaZj (P.F.) Netnografia - badania zjawisk on-line Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
94. 22-ET-S-MesKobIndi (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
95. 22-ET-S2-AntrWPr (P.F.) Antropologiczna wiedza w praktyce-wybrane sposoby zastosowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
96. 22-EAK-S2-KrKulMi Kreowanie kultury miejskiej w sektorze pozarządowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
97. 22-ET-S1-PomAntrKol (P.F.) Pomiędzy antropologią i kolonializmem Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
98. 22-EAK-S1-WspForPra (P.F.) Współczesne formy praktykowania ludowości Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
99. 22-ET-S-KulPopAnt (P.F.) Kultura popularna jako teren badań antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
100. 22-ET-S2-KomMie (P.F.) Komunikacja międzykulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
101. 22-EAK-S-AntRePoSpo (P.F.) Antropologia retoryki: w kręgu zagadnień retoryki kultury i poetyki społecznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
102. 22-EAK-S2-TeorKult Teorie kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
103. 22-EAK-S-OrgPoMiePr (P.F.) Organizacja pozarządowa jako miejsce pracy antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
104. 22-EAK-S2-WyFiz Wychowanie fizyczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
105. 22-ET-Z1-Prakty Praktyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
106. 22-EAK-S1-EtnoTra (P.F.) Etnografia transrelacyjna jako perspektywa antropologicznego poznania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
107. 22-EAK-S2-AfeEtWy (P.F.) Afektywno-etyczne wymiary praktyk badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
108. 22-ET-S2-AntPod (P.F.) Antropologia podróży Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
109. 22-ET-S1-MeInKu1 Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
110. 22-ET-S-WsPrSp (P.F.) Współczesne problemy społeczności tubylczych Ameryki Południowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
111. 22-EAK-S-MeInKuMa (P.F.) Metody interpretacji kultury materialnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
112. 22-ET-Z-FilaAntr (P.F.) Filmoznawstwo a antropologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
113. 22-ET-S1-PraMz Praktyka muzealna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
114. 22-EAK-S1-AntrSztu (P.F.) Antropologia sztuki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
115. 22-ET-S1-LabDyp Laboratorium dyplomowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
116. 22-ET-S1-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
117. 22-ET-Z1-HisEtn1 Historia etnologii 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
118. 22-EAK-S-MoKulAŚ (P.F.) Mozaika kulturowa Ameryki Środkowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
119. 22-ET-S2-PrFiJeKu Problemy filozofii języka i kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
120. 22-ET-S-Glob (P.F.) Globalizacja Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej