przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-ET-Z1-Budd (P.F.) Buddyzm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
92. 22-ET-S2-Buddyz (P.F.) Buddyzm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
93. 22-ET-S1-Buddyz (P.F.) Buddyzm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
94. 22-EAK-S1-BudZen (P.F.) Buddyzm zen Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
95. 22-ET-S-ColFil (P.F.) Collaborative film Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
96. 22-EAK-S1-ContRes (P.F.) Contemporary cultures of resistance Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
97. 22-EAK-S2-CudzWro (P.F.) Cudzoziemcy we Wrocławiu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
98. 22-EAK-S1-CudzWro (P.F.) Cudzoziemcy we Wrocławiu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
99. 22-EAK-S-CzaBadKul (P.F.) Czas w badaniach nad kulturą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
100. 22-EAK-S1-CzlwRe (P.F.) Człowiek w realacji do zwierząt Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
101. 22-EAK-S-DekUkZa (P.F.) Dekodowanie ukrytych znaczeń kultury: warsztaty Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
102. 22-EAK-S-DemSloWs (P.F.) Demonologia słowiańska a kultura współczesna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
103. 22-ET-S-DiŻywP (P.F.) Diaspora żydowska w Polsce. Dzieje i kultura. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
104. 22-ET-S1-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
105. 22-ET-S-DyPoWł (P.F.) Dyskurs, podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
106. 22-ET-S-DyTePoAnt (P.F.) Dyskursy i teorie polskiej antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
107. 22-EAK-S-DysTePoAntr (P.F.) Dyskursy i teorie w polskiej antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
108. 22-ET-S2-DysAnAntr (P.F.) Dyskursy przełomu XX i XXI wieku. Analiza antropologiczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
109. 22-ET-S1-DysAnAntr (P.F.) Dyskursy przełomu XX i XXI wieku. Analiza antropologiczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
110. 22-EAK-S2-DysPraPsyc (P.F.) Dyskursy, praktyki i dyscypliny psyche Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
111. 22-EAK-S1-EnWeEko (P.F.) Energetyka węglowa w Polsce a ekologia. Aspekty: społeczny, ekonomiczny, polityczny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
112. 22-EAK-S1-EtnKulZrDS (P.F.) Etniczno-kulturowe zróżnicowanie Dolnego Śląska Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
113. 22-ET-S-EtnopolSyAfr (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
114. 22-ET-Z1-PolSytAfr (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
115. 22-ET-S-EtPoPaAf (P.F.) Etniczno-polityczna sytuacja wybranych państw afrykańskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
116. 22-ET-S-EtnINac (P.F.) Etniczność i nacjonalizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
117. 22-ET-S1-ETLuRo (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
118. 22-ET-S2-ETLuRo (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
119. 22-ET-S-EtnoBot (P.F.) Etnobotanika: ludy i ich rośliny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
120. 22-EAK-S-EtnEuWsch (P.F.) Etnografia Europy Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej