przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-EAK-S1-EtWiCyb (P.F.) #EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
92. 22-EAK-S1-EtnKulZrDS (P.F.) Etniczno-kulturowe zróżnicowanie Dolnego Śląska Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
93. 22-EAK-S1-EtnMikGrz (P.F.) Etnomikologia. Grzyby w kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
94. 22-EAK-S1-EtnoTra (P.F.) Etnografia transrelacyjna jako perspektywa antropologicznego poznania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
95. 22-EAK-S1-EtnomyGrzy (P.F.) Etnomykologia. Grzyby w kulturze. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
96. 22-EAK-S1-FotNosPam (P.F.) Fotografia jako nośnik pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
97. 22-EAK-S1-HerCod (P.F.) Hermeneutyki codzienności. Współczesne legendy miejskie w tworzeniu "wierzeniowej rzeczywistości" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
98. 22-EAK-S1-HisRodz (P.F.) Historie rodzinne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
99. 22-EAK-S1-KapKryKli (P.F.) Kapitalocen, kryzys klimatyczny i sprawiedliwa transformacja węglowa na przykładzie regionu kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów na Dolnym Śląsku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
100. 22-EAK-S1-KapSyZaSr (P.F.) Kapitał symboliczny zamków w średniowieczu i współcześnie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
101. 22-EAK-S1-KrWschKinP (P.F.) Kresy Wschodnie w kinie polskim Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
102. 22-EAK-S1-KrWschRze (P.F.) Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej w polskiej historii i kulturze oraz w pamięci zbiorowej Polaków Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
103. 22-EAK-S1-KulOp (P.F.) Kultury oporu we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
104. 22-EAK-S1-LokSpWroc (P.F.) Lokalne społeczności żydowskie – przykład Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
105. 22-EAK-S1-MedNiekon (P.F.) Medycyna niekonwencjonalna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
106. 22-EAK-S1-MniRePo (P.F.) Mniejszości religijne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
107. 22-EAK-S1-NoKiPer (P.F.) Nowe kierunki, perspektywy i metody badawcze w antropologii społeczno-kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
108. 22-EAK-S1-OnomUslEtn (P.F.) Onomastyka na usługach etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
109. 22-EAK-S1-Organ (P.F.) Organizacje Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
110. 22-EAK-S1-PisPrEt (P.F.) Pisanie antropologicznych prac popularnonaukowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
111. 22-EAK-S1-PolPamHis (P.F.) Polityka pamięci historycznej - wymiar globalny i lokalny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
112. 22-EAK-S1-PrzWspLw (P.F.) Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
113. 22-EAK-S1-ResPer (P.F.) Research perspectives on cultural events Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
114. 22-EAK-S1-RetoPisa (P.F.) Retoryka pisarstwa antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
115. 22-EAK-S1-SpolLokNo (P.F.) Społeczności lokalne. Nowy lokalizm Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
116. 22-EAK-S1-StaM (P.F.) (Nie)udane starzenie się w przestrzeni miejskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
117. 22-EAK-S1-StrTac (P.F.) Strategies and tactics - an anthropological perspective on activism in the 21st century Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
118. 22-EAK-S1-SzZen (P.F.) Sztuka zen ze szczególnym uwzględnieniem estetyki chińskiej oraz japońskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
119. 22-EAK-S1-WspForPra (P.F.) Współczesne formy praktykowania ludowości Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
120. 22-EAK-S1-WspKulOp (P.F.) Współczesne kultury oporu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej