przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-EAK-S-NowRucRel (P.F.) Nowe ruchy religijne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. 22-EAK-S-AntBezp (P.F.) Antropologia bezpieki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-EAK-S1-EtnPol Etnografia Polski I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-EAK-S1-MeBaTeBaII Metody badań terenowych - badania empiryczne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-EAK-S1-AntrRodz Antropologia rodziny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-EAK-S-SpoTraSZach (P.F.) Społeczeństwo tradycyjne Słowian Zachodnich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-EAK-S2-WspNuMyAn Współczesne nurty myśli antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-EAK-S1-MeBaTeBaI Metody badań terenowych - badania empiryczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-EAK-S2-WykSpecI Wykład specjalizacyjny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-EAK-S1-SemlicIII Seminarium licencjackie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-EAK-S-CzytSing (P.F.) Czytanie Singera Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-EAK-S-WstdoHer (P.F.) Wstęp do hermeneutyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-EAK-S2-SemMagII Seminarium magisterskie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-EAK-S1-Folk Folklorystyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-EAK-S-KryKult (P.F.) Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-EAK-S1-EtnPolII Etnografia Polski II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-EAK-S1-MetBaTer Metody badań terenowych I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-EAK-S1-BadEmII Badania empiryczne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-EAK-S1-AntrStosII Antropologia stosowana II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-EAK-S-ZwMaWiEuSp (P.F.) Zwierzęta w magii i wierzeniach europejskich społeczności tradycyjnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-EAK-S2-TeoKult Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-EAK-S1-EtSpoPozII Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-EAK-S2-AntrŚre Antropologia średniowiecza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-EAK-S1-SemLiceII Seminarium licencjackie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-EAK-S-TemZydo (P.F.) Tematy żydowskie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-EAK-S-AnSmiZa (P.F.) Antropologia śmierci i żałoby Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-EAK-S2-KonSpecI Konwersatorium specjalizacyjne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-EAK-S1-MetIntKul Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-EAK-S1-BHP Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-EAK-S1-BadEm Badania empiryczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej