przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-EAK-S2-WykSpecII Wykład specjalizacyjny II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. 22-EAK-S2-WykSpecI Wykład specjalizacyjny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-EAK-S1-WyZaFil Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-EAK-S1-WsAntrKul Wstęp do antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-EAK-S2-WspNuMyAn Współczesne nurty myśli antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-EAK-S2-TeoKult Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-EAK-S1-SztLudPol Sztuka ludowa w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-EAK-S1-BHP Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-EAK-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-EAK-S2-SemMagIV Seminarium magisterskie IV Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-EAK-S2-SemMagIII Seminarium magisterskie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-EAK-S2-SemMagII Seminarium magisterskie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-EAK-S2-SemMagI Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-EAK-S1-SemlicIII Seminarium licencjackie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-EAK-S1-SemLiceII Seminarium licencjackie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-EAK-S1-SemLic Seminarium licencjackie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-EAK-S2-PrzedsII Przedsiębiorczość II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-EAK-S1-PrzedsI Przedsiębiorczość I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-EAK-S2-ProbFiKu Problemy filozofii języka i kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-EAK-S1-PrakMuz Praktyka muzealna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-EAK-S1-MuzEtn Muzealnictwo etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-EAK-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-EAK-S1-MetIntKuII Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-EAK-S1-MetIntKul Metody interpretacji kultury I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-EAK-S1-MeBaTeIII Metody badań terenowych III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-EAK-S1-MetBaTerII Metody badań terenowych II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-EAK-S1-MetBaTer Metody badań terenowych I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-EAK-S1-MeBaTeBaII Metody badań terenowych - badania empiryczne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-EAK-S1-MeBaTeBaI Metody badań terenowych - badania empiryczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-EAK-S1-MetNaSpo Metodologia nauk społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej