przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-ET-S-ZaZjSpKu (P.F.) Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. 22-EC-S1-AnthPost Anthropology of postsocialism in Central/Eastern Europe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-EAK-SNoMieRuMiej (P.F.) Nowi mieszczanie? Analiza działań ruchów miejskich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-EAK-S2-WykSpecII Wykład specjalizacyjny II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-EAK-S2-WykSpecI Wykład specjalizacyjny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-EAK-S2-WspNuMyAn Współczesne nurty myśli antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-EAK-S2-TeoKult Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-EAK-S2-SemMagIV Seminarium magisterskie IV Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-EAK-S2-SemMagIII Seminarium magisterskie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-EAK-S2-SemMagII Seminarium magisterskie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-EAK-S2-SemMagI Seminarium magisterskie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-EAK-S2-PrzedsII Przedsiębiorczość II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-EAK-S2-ProbFiKu Problemy filozofii języka i kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-EAK-S2-MnNarGrEt Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-EAK-S2-KonSpecII Konwersatorium specjalizacyjne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-EAK-S2-KonSpecI Konwersatorium specjalizacyjne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-EAK-S2-EtWyGrEt Etnografia wybranych grup etnicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-EAK-S2-AntrŚre Antropologia średniowiecza Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-EAK-S2-AntrPol Antropologia polityczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-EAK-S2-AntrMia Antropologia miasta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-EAK-S1-WyZaFil Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-EAK-S1-WsAntrKul Wstęp do antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-EAK-S1-SztLudPol Sztuka ludowa w Polsce Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-EAK-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-EAK-S1-SemlicIII Seminarium licencjackie III Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-EAK-S1-SemLiceII Seminarium licencjackie II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-EAK-S1-SemLic Seminarium licencjackie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-EAK-S1-PrzedsI Przedsiębiorczość I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-EAK-S1-PrakMuz Praktyka muzealna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-EAK-S1-MuzEtn Muzealnictwo etnograficzne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej