przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-ET-S1-JAng Język angielski B2 II Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2. 22-ET-Z1-MeEtBa1 Metodyka etnograficznych badań terenowych 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-ET-S1-EtSpPo1 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-ET-Z-PilZjKul (P.F.) Piłka nożna jako zjawisko kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-ET-S1-PraMuz Praktyki muzealne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-ET-Z1-EtnEur Etnografia Europy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-EAK-S2-ZjMiWsSw Zjawisko migracji we współczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-ET-S-NatKul (P.F.) Ile jest natury w kulturze? Ewolucjonizm, psychologia i socjobiologia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-ET-S-AntrwPubl (P.F.) Antropologia kulturowa w publicystyce telewizyjnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-ET-S1-EtBaRy (P.F.) Etnograficzne badania rynku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-EAK-S-GovStu (P.F.) Governmentality studies Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-ET-S2-KuSpoWiŚr Kultura i społeczeństwo wieków średnich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-ET-S-Litwymantr (P.F.) Literackie i retoryczne wymiary antropologii. Krytyka tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-EAK-S2-WyPrzWspBa Wyobrażenia (o) przeszłości w kontekście współczesnych badań nad kulturą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-EAK-S1-CudzWro (P.F.) Cudzoziemcy we Wrocławiu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-EAK-S-AntrLit (P.F.) Antropologia literatury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-EAK-S1-ZrEtKul (P.F.) Zróżnicowanie etniczne, kulturowe i religijne Żydów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-ET-S2-MedLud (P.F.) Medycyna ludowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-ET-S1-MeInKu2 Metody interpretacji kultury II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-ET-S2-AntroSztu Antropologia sztuki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-ET-S2-PomAntrKol (P.F.) Pomiędzy antropologią i kolonializmem Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-ET-S-DiŻywP (P.F.) Diaspora żydowska w Polsce. Dzieje i kultura. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-EAK-S-KoEtEuro (P.F.) Konflikty etniczne w Europie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-EAK-S1-AntWoZj (P.F.) Antropologia wobec aktualnego. Zjawiska, procesy, diagnozy (TUTORING) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-ET-S1-EtnEur Etnografia Europy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-ET-S1-JudSta (P.F.) Judaizm starożytny - tło społeczno-kulturowe Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-ET-S1-AntrPam Antropologia pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-ET-Z1-TeoKul Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-ET-Z1-Folklo Folklorystyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-ET-Z1-JęzObc2 Język obcy 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej