przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22--EAK-S-WstWyOnt (P.F.) W stronę nowej wyobraźni ontologicznej. Antropoliczna praxis wobec posthumanzimu i posthumanistyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. 22-EAK-S-AMHBadGr (P.F.) Auto-, meta- i heterostereotyp w badaniach grup społecznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-EAK-S-AlFoZMa (P.F.) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-EAK-S-AmLaOcz (P.F.) Ameryka Łacińska w oczach świata, świat w oczach Ameryki Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-EAK-S-AmLacPer (P.F.) Ameryka Łacińska w różnych perspektywach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-EAK-S-AnRyPra (P.F.)Antropolog na rynku pracy; badania rynku i marketing Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-EAK-S-AniAntr (P.F.) Animalizm/antropomorfizm w magii i religii Słowian Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-EAK-S-AntHis (P.F.) Antropologia historyczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-EAK-S-AntPod (P.F.) Antropologiczne wymiary podróży i podróżowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-EAK-S-AntRePoSpo (P.F.) Antropologia retoryki: w kręgu zagadnień retoryki kultury i poetyki społecznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-EAK-S-AntSpoKuPos (P.F.) Antropologia społeczno-kulturowa wobec wyzwań posthumanistyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-EAK-S-AntkulZjaSp (P.F.) Antropologia kulturowa wobec aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-EAK-S-AntrBioAntr (P.F.) Antropologia biografii-biografia w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-EAK-S-AntrFan (P.F.) Antropologia fantastyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-EAK-S-AntrLit (P.F.) Antropologia literatury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-EAK-S-AntrMedy (P.F.) Antropologia medyczna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-EAK-S-AntrOrg (P.F.) Antropologia organizacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-EAK-S-AntrPolAnt (P.F.) Antropologia w polityce, polityka w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-EAK-S-AntrProjZaa (P.F) Antropologia jako projekt zaangażowany Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-EAK-S-AntrZdrChor (P.F.) Antropologia zdrowia i choroby (wybrane zagadnienia) Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-EAK-S-AntrŚwi (P.F.) Antropologia świętowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-EAK-S-BaNiSz (P.F.) „Jak badać i nie szkodzić?”, czyli etyczne dylematy badawcze. Analiza sytuacji badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-EAK-S-CzaBadKul (P.F.) Czas w badaniach nad kulturą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-EAK-S-DekUkZa (P.F.) Dekodowanie ukrytych znaczeń kultury: warsztaty Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-EAK-S-DemSloWs (P.F.) Demonologia słowiańska a kultura współczesna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-EAK-S-DoCial (P.F.) Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-EAK-S-DysTePoAntr (P.F.) Dyskursy i teorie w polskiej antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-EAK-S-EtnEuWsch (P.F.) Etnografia Europy Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-EAK-S-EtnOEtn (P.F.) Etnolodzy o etnologach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-EAK-S-EtnSwi (P.F.) Etnolodzy na świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej