przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-Z1-DysPodmiWład6 Dyskurs , podmiot i władza w ujęciu poststrukturalistycznych. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. 22-S1-E1-UZP-WOS Uzupełniające zajęcia z Wiedza o społeczeństwie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-S1-E1-UZP-Geo Uzupełniające zajęcia z geografii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-EYT Seminarium licencjackie I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-ET-Z2-WykMon Wykład monograficzny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-ET-Z2-SemMag4 Seminarium magisterskie 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-ET-Z2-SemMag Seminarium magisterskie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-ET-Z2-PrzFa2 Przedmiot fakultatywny II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-ET-Z2-PrzFa1 Przedmiot fakultatywny I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-ET-Z1-ĆwTer4 Ćwiczenia terenowe 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-ET-Z1-ĆwTer2 Ćwiczenia terenowe 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-ET-Z1-ZjaProKult (P.F.) Zjawisko prostytucji w ujęciu kulturowym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-ET-Z1-ZajFak Zajęcia fakultatywne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-ET-Z1-ZajFa4 Zajęcia fakultatywne 4 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-ET-Z1-ZajFa3 Zajęcia fakultatywne 3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-ET-Z1-ZajFa2 Zajęcia fakultatywne 2 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-ET-Z1-ZajFa1 Zajęcia fakultatywne 1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-ET-Z1-WyZaFo Wybrane zagadnienia z folkloru Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-ET-Z1-WyZaFi Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-ET-Z1-WyPrWsAW (P.F.) Wybrane problemy współczesnej Azji Wschodniej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-ET-Z1-WstSoc Wstęp do socjologii ogólnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-ET-Z1-WstEtn Wstęp do etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-ET-Z1-WEzOrKol (P.F.) Wokół egzotyzacji, orientalizmu, kolonializmu, imagologia – krytyka wiedzy antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-ET-Z1-TeoRel (P.F.) Teorie religii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-ET-Z1-TeoKul Teoria kultury Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-ET-Z1-SzluPo6 Sztuka ludowa w Polsce 6 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-ET-Z1-Szawbaet (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-ET-Z1-SzaBaEt (P.F.) Szamanizm w badaniach etnologicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-ET-Z1-SzLuPo5 Sztuka ludowa w Polsce 5 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-ET-Z1-SemLic6 Seminarium licencjackie 6 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej