przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-EAK-S-RucMie (P.F.) "Ruchy miejskie - nowi mieszczanie, nowa klasa średnia czy klasa kreatywna?" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. 22-ET-S-RaAntKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. 22-ET-S-RawKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasizm w różnych kulturach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. 22-ET-S2-RaAntKul (P.F.) "Tylko dla białych".Rasa, etniczność i rasizm w antropolgii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. 22-EAK-S-BaNiSz (P.F.) „Jak badać i nie szkodzić?”, czyli etyczne dylematy badawcze. Analiza sytuacji badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. 22-ET-S-KobPost (P.F.) „Kobieta” w kontekście studiów postkolonialnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. 22-ET-S-RaKonKult (P.F.) „Rasa” jako konstrukt kulturowy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. 22-EAK-S-RzeNoSwi (P.F.) „Rzemiosła z Nowego Świata”, czyli badawczo-artystyczne warsztaty antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. 22-ET-S-SurGot (P.F.) „Surowe i gotowane” – antropologia jedzenia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. 22-ET-Z1-RaEtRa (P.F.) „Tylko dla białych”. Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. 22-EAK-S1-StaM (P.F.) (Nie)udane starzenie się w przestrzeni miejskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. 22-EAK-S1-EtWiCyb (P.F.) #EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. 22-EAK-S1-AfEmDos (P.F.) Afekty, emocje i doświadczenia w poznaniu i praktyce badawczej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. 22-EAK-S2-AfeEtWy (P.F.) Afektywno-etyczne wymiary praktyk badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. 22-EAK-S-AlFoZMa (P.F.) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. 22-EAK-S-AmLaOcz (P.F.) Ameryka Łacińska w oczach świata, świat w oczach Ameryki Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-EAK-S-AmLacPer (P.F.) Ameryka Łacińska w różnych perspektywach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-EAK-S-AniAntr (P.F.) Animalizm/antropomorfizm w magii i religii Słowian Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-EAK-S1-AntrZmKli (P.F.) Antropocen i zmiany klimatyczne w perspektywie antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-ET-S-AntrRynPra (P.F.) Antropolog kultury na rynku pracy i w działalności non-profit Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-EAK-S-AntrBioAntr (P.F.) Antropologia biografii-biografia w antropologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-ET-S-AntCia (P.F.) Antropologia ciała Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-ET-S-AntrEdu (P.F.) Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-EAK-S-AntrFan (P.F.) Antropologia fantastyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-ET-Z1-AntrFilm (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-ET-S1-AntFil (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-ET-S2-AntFil (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-EAK-S1-AntrFilm (P.F.) Antropologia filmu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-ET-S-AnFra (P.F.) Antropologia francuska: przedstawiciele, nurty, teorie i metody badawcze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-ET-Z1-AntrGos (P.F.) Antropologia gospodarki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej