Kolokwium naukowe - Architektura w Polsce cz.3

Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną ma zaszczyt zaprosić na KOLOKWIUM NAUKOWE - ARCHITEKTURA W POLSCE CZ.3
mgr Olga Desperak (doktorantka w Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr) wygłosi referat: "Stare Miasto i Stary Rynek w Częstochowie w XX wieku".

Referat poświęcony będzie dziejom najstarszej części Częstochowy w XX wieku, leżącej przy lewym brzegu Warty, która po wytyczeniu Alei Najświętszej Maryi Panny w latach 20. XIX wieku zaczęła tracić na znaczeniu i ulegać degradacji. Dzielnica ta była zamieszkiwana głównie przez ludność żydowską, a w okresie II wojny światowej teren ten znalazł się w granicach getta. Jednocześnie już w 1929 roku obszar ten został objęty ochroną konserwatorską, a w wyniku zniszczeń II wojny światowej na częstochowskie Stare Miasto została wprowadzona nowoczesna architektura.

Wystąpienie będzie połączone z przedstawieniem projektu badawczego prowadzonego przez mgr Olgę Desperak pt. "Osiedle mieszkaniowe wybudowane na terenie dawnego cmentarza i kościoła św. Barbary w Starej Częstochowie w kontekście problematyki zagospodarowywania obszaru staromiejskiego Częstochowy po 1945 roku", w ramach zaproszenia do współpracy przy studium interdyscyplinarnym "Wokół kościoła szpitalnego św. Barbary w Starej Częstochowie", prowadzonego przez mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórowską i mgr Amadeusza Szklarza-Habrowskiego (Instytut Historii PAN).

Kolokwium odbędzie się 11 maja (SOBOTA) 2019,
o godz. 11 w Instytucie Historii Sztuki UWr, w sali 309 (III p).