VI Zlot MBK "Zagrożenie" / 5. Odlot "Komfort"

Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w likwidacji) wraz z Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr wspólnie zapraszają na dwudniowe przedsięwzięcie w dniach 10-11 V 2018 r. we Wrocławiu. Pierwszy dzień wydarzenia będzie dniem zlotu, a dokładniej VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury, któremu towarzyszyć będzie hasło ZAGROŻENIE. Natomiast drugi dzień będzie dniem odlotu, czyli kolejną edycją studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”, poświęconej tym razem hasłu KOMFORT. Bliższe informacje na stronie wydarzenia.