wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. dr Siwek Krzysztof Instytut Historyczny
62. dr Skotnicka-Palka Małgorzata Instytut Historyczny
63. dr Spychała Lesław Instytut Historyczny
64. dr Srebrakowski Aleksander Instytut Historyczny
65. dr Szymański Jarosław Instytut Historyczny
66. dr Węglorz Jakub Instytut Historyczny
67. dr Wiśniewska Dorota Instytut Historyczny
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
68. dr Wojtucki Daniel Instytut Historyczny
69. dr Ziober Aleksandra Instytut Historyczny
70. mgr Andrakowicz Izabela Instytut Historyczny
71. mgr Bednarz Teresa Instytut Historyczny
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
72. mgr Mrozowicz Iwona Instytut Historyczny
73. mgr Murawski Zbigniew Instytut Historyczny
74. mgr Nowak Beata Instytut Historyczny
75. mgr Polak Katarzyna Instytut Historyczny
76. mgr Wachowiak Krzysztof Instytut Historyczny
Sekcja Informatyczna WNHP
77. mgr Wiedemann Patrycja Instytut Historyczny
78. mgr Zubel Marcin Instytut Historyczny