dr Jacek Szymala

SMOVE_0259 — kopia

Zainteresowania naukowe:

  • Svalbard studies (zwłaszcza polskie "northerny" filmowe)
  • game studies (ludologia)
  • visual history (historia wizualna).

Rozprawa doktorska:

Gry komputerowe. Aspekt performatywny

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kocur

USOS

Jacek Szymala, doktor nauk humanistycznych, badacz historii wizualnej, kulturoznawca. Autor, współautor, redaktor lub współredaktor 6 monografii i tomów zbiorowych: Film - Historia – Turystyka (tom autorski, 2016); Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej (monografia autorska 2019); Dolny Śląsk i ziemia lubuska w filmach polskich po 1945 roku (współautor: Radosław Domke, 2020); Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t. 2-3 (współredakcja: Dorota Skotarczak, 2020); redaktor prowadzący serii wydawniczej „Historia w Mediach” (wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków). Aktualne zainteresowania naukowe: historia wizualna, Svalbard, film czarnogórski. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier, wykładowca Akademii Polskiego Filmu. Re-odkryciem przedwojennego filmowego reportażu z polskiej wyprawy na Spitsbergen (Do Ziemi Torella, reż. W. Biernawski) zainicjował badania polskich „northernów”.

Link do profilu na Academia.edu: https://independent.academia.edu/JacekSzymala