dr Joanna Panciuchin

IMG_7917

Zainteresowania naukowe:

  • studia miejskie
  • polityki kulturalne
  • kultura jako narzędzie przemian społecznych
  • romologia
  • regionalistyka

USOS

Wybrane publikacje:

J. Panciuchin, Czy robot jest kobietą?, „Prace Kulturoznawcze” 2017, nr 22, s. 75-88.

J. Panciuchin, The global dimension of alternative urban aesthetics. On the palms and toadstools in backyards, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2018, nr 23, s. 113-124.

J. Panciuchin, Difficult Neighborhoods. Representative Spaces and Neglected Areas on the Example of Tomsk, „ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics” 2018, nr 3 (17), s. 76-87.

J. Panciuchin, Rewitalizacja jako mikroutopia, „Kultura-Historia-Globalizacja” 2018, nr 24, s. 133-144.

J. Panciuchin, Three Months in Poland. Resistance Performances on Wroclaws Streets, „ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics” 2019, nr 1 (19), s. 57-68.

J. Panciuchin, Na marginesach demokracji. Przypadek wrocławskich Romów rumuńskich, „Prace Kulturoznawcze” 2020, nr 2, s. 97–110.

J. Panciuchin, When University Goes into the City. Research on the Needsod the Romani Living in Wroclaw, „ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics” 2020, nr 3, s. 87–98.

Działalność popularyzatorska:

Od 2017 roku współtwórczyni cyklu wykładów i dyskusji „Akademia Miejska” realizowanego w partnerstwie przez Strefę Kultury Wrocław i Instytut Kulturoznawstwa UWr.

Współautorka mapy wrocławskiego modernizmu pt. „Kto widział…modernizm?”.