mgr Adrianna Michno

50309850_2044061738975175_1667345495883776000_n

Zainteresowania naukowe:

 • studia nad regionem i miejscem
 • popkultura (fanizm, praktykowanie globalnych uniwersów, larpowanie)
 • kultura filmowa i medialna (autotematyzm, mind-game movies, transmedialność, reklama)
 • posttelewizja i zjawiska z nią związane (przemiany praktyk widzowskich, seriale i platformy streamingowe)

Promotorka: dr. hab. Izolda Topp-Wóktowicz

Profil USOS - konsultacje

Adrianna Michno – kulturoznawczyni, doktorantka Nauk o Kulturze UWr, laureatka „Diamentowego Grantu”, szczególnie zainteresowana popkulturą oraz studiami nad regionem. Zajmuje się badaniem lokowania i konkretyzacji fantastycznych światów na Dolnym Śląsku.

Wybrane publikacje:

 • Czy patrzysz uważnie? Autotematyzm w filmie Prestiż Christophera Nolana, „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 99, s. 181-195.
 • Secondhand – rzecz między starym a nowym życiem, „Prace Kulturoznawcze – Mobilność rzeczy” 2018, nr 4.
 • Voldemort – imię stabuizowane. Ten-Którego-Imienia-Nie-Wolno-Wymawiać jako performatyw strachu [w:] Strach, trwoga i pożoga. Literackie, kulturowe i religijne oblicza strachu, Siemianowice Śląskie 2019, s. 225-252.
 • Pusty znaczy pełny. Fantastyczny Dolny Śląsk, czyli (nie)rzeczywistość i literatura, „Dolny Śląsk” 2017, nr 20, s. 137-144.

Działalność popularyzatorska:

 • Członkini Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”
 • Prowadzenie wykładów dla Oświatowego Towarzystwa Ziemi Dzierżoniowskiej.
 • Publikacje na portalach serialowy.pl oraz ostatniatawerna.pl.
 • Wykład o Dunkierce Ch. Nolana dostępny online przygotowany dla Ośrodka Badawczego Facta Ficta.
 • Gościnny występ w pierwszym odcinku podkastu pn. „Fandomówka; odcinek dostępny na platformie Empik Go oraz Youtube.
 • Staż naukowy w semestrze zimowym 2017/18 przy Akademiach filmowych odbywających się w Kinie Nowe Horyzonty: Akademia Kina Światowego i Akademia Kina Polskiego.
 • Współorganizacja konferencji naukowych.
 • Uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz projektach badawczych (np. “Miasto jako medium” realizowany m.in. w ramach środków Wydziału Nauk Filozoficznych Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)