mgr Agata Janikowska

fot_Janikowska2

Zainteresowania naukowe:

  • ekokrytyka filmowa
  • społeczny wpływ kina
  • estetyka i etyka reprezentacji zmiany klimatycznej
  • audiosfera teatralna i somaestetyka

Rozprawa doktorska:

„Estetyka antropocenu. Kryzys ekologiczny w amerykańskim kinie popularnym”

Promotorka: dr. hab. Renata Tańczuk, prof. UWr

Promotorka pomocnicza: dr Małgorzata Kozubek

USOS

Wybrane publikacje:

Patrząc nie-ludzkimi oczami: przypadek „Królika po berlińsku”, "Kwartalnik Filmowy", 2020, nr 110, s. 156-171.

W oczekiwaniu na katastrofę, "Ekrany", 2020, nr 2, s. 25-29.

Brzmienia nekrocenu. Audiosfera filmu postapokaliptycznego, "Glissando", 2019, nr 37, s. 36-41.

Koniec „naszego” świata. Elvin Flamingo o końcu człowieka, "Prace Kulturoznawcze" 2018, t. XXII, nr 1-2, s. 163-172.

Pszczeli syntezator, czyli globalny wymiar zmiany środowiskowej, "Kultura-Historia-Globalizacja", 2018, nr 23, s. 73-80.

Bliskość w przestrzeni sztuki, [w:] Antagonizmy kontrolowane. Rozmowy i eseje o muzyce współczesnej, 2018, red. J. Topolski, s. 170-177.

Działalność popularyzatorska:

Zajmuje się planowaniem i koordynacją projektów artystyczno-edukacyjnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Artystycznym „Rita Baum”. Od 2018 roku koordynatorka kina festiwalowego Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha. Współpracuje z magazynem „Glissando”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Pracowni Audiosfery Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.