mgr Grzegorz Soboń

Obraz1 (1)

Zainteresowania naukowe:

  • aksjosemiotyka przestrzeni miejskiej
  • wizualne ingerencje w przestrzeni miasta
  • estetyka oporu
  • visual studies
  • material studies

Rozprawa doktorska:

Aksjosemiotyka muru – przekazy i wartości w warstwie wizualnej miasta

Promotorka: dr hab. Magdalena Barbaruk

Promotor pomocniczy: dr Piotr Jakub Fereński

USOS

Grzegorz Soboń, urodzony w 1990 roku w Jeleniej Górze. Ukończył studia w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Autor publikacji o tematyce miejskiej poświęconych przede wszystkim analizom graffiti, street artu i innych form ekspresji na murach współczesnych miast. Opisywał przykłady obrazów i napisów w przestrzeniach Wrocławia, wybranych miast Syberii, gdzie prowadził badania (Tomsk, Irkuck, Nowosybirsk, Nowokuźnieck). Odnalezione w Rosji ingerencje wizualne przybliżał między innymi na łamach „ΠΡΑΞΗMΑ - Journal of Visual Semiotics”. Publikował swe teksty także w periodyku „Kultura-Historia-Globalizacja” czy w pracy zbiorowej W Poszukiwaniu Istoty Bezpieczeństwa i Myśli Politycznej. Badania prowadził również na Ukrainie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na relacjach pomiędzy estetyką i polityką, przestrzenią publiczną i prywatną, sferą materii i aksjotyczną. Wątki ekonomiczne splatają się tu z praktykami władzy, strategiami oporu i działaniami artystycznymi.

Publikacje:

P.J. Fereński, Grzegorz Soboń, Mury, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2020, nr 27, s. 27-42.

Grzegorz Soboń, WROpór, „Format-pismo artystyczne” 2019, nr 82-83 s. 57.

Grzegorz Soboń, Przestrzenne wytwarzanie poczucia (nie)bezpieczeństwa, [w:], „W Poszukiwaniu Istoty Bezpieczeństwa i Myśli Politycznej”, red. M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018, s. 237-245.

Grzegorz Soboń, Street Art in Sibira Cities, "ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics" 2018, s. 88-100.

Grzegorz Soboń, PIXAÇÃO — Utopijny charakter walki o sprawiedliwość społeczną w przestrzeni metropolii SÃO PAULO, "Kultura-Historia-Globalizacja" 2018, nr 24 s. 171-179.