mgr Zygmunt Krasuń

Zygmunt Krasu+ä (1) -mini

Zainteresowania naukowe:

  • kulturoznawstwo
  • socjologia
  • socjologia religii
  • nowa duchowość

USOS

 

Wybrane publikacje: 

Miejsca dziedzictwa UNESCO na Dolnym Śląsku. Opublikowany w pokonferencyjnym recenzowanym zbiorze BARDKONTAKT 2020, pt.: PROBLEMATIKA MESTSKÝCH PAMIATKOVÝCH CENTIER. Słowacja, 2020, 

 Śri Aurobindo, Matka a Auroville (rozpatrywane przez pryzmat rozważań nad utopią). Opublikowany w pokonferencyjnym recenzowanym zbiorze [w] "Kultura-Historia-Globalizacja" nr 27, Wrocław 2020,  

Rewitalizacja wałbrzyskich fasad. Opublikowany w pokonferencyjnym recenzowanym zbiorze BARDKONTAKT 2019, pt.: OBNOVA FASÁD MEŠTIANSKEHO DOMU V HISTORICKÝCH JADRÁCH V KONTEXTE ŽIVOTA,  Słowacja, 2019, 

Duchowo-religijny kontekst tożsamości człowieka. Opublikowany w pokonferencyjnym recenzowanym zbiorze [w] "Kultura-Historia-Globalizacja" nr 25, Wrocław 2019, 

Polska perspektywa względem niemieckich cmentarzy i miejsc pamięci
w Wałbrzychu (Waldenburgu). Opublikowany w pokonferencyjnym recenzowanym zbiorze BARDKONTAKT 2018, pt.: „CINTORÍNY A PAMÄTNÍKY V KONTEXTE ŽIVOTA A ROZVOJA OBCÍ”, Słowacja, 2018. 

Działalność popularyzatorska: 

Wykład on-line pt.: Kuchnia wegańska, wykorzystująca rośliny pochodzące z Ameryk. W ramach projektu: „OD NAS DLA WAS – Ameryka Łacińska we Wrocławiu”. Wrocław, 2020, 

prelekcja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15, http://www.psp15.edu.pl/ (zakładka: KRONIKA, 11.10.2018), temat wystąpienia: Wałbrzych kiedyś i dziś, Wałbrzych,2018, 

zainicjowanie i współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej: Tygiel Kulturowy. Wrocław 2018, 2019, 

udział w naukowej konferencji nt.  gier językowych organizowanej przez Koła Badań Interdyscyplinarnych UWr., tytuł wystąpienia:  Zwroty i formy grzecznościowe jako forma GRY interpersonalnej. Wrocław, 2018, 

kilkukrotny udział w projekcie Żywej Biblioteki / Human Library: promowanie wiedzy nt. diety, zdrowia, świadomości – jako ratunek dla planety Ziemi. Wałbrzych, Świebodzice. 

udział w konferencji młodych badaczy kultury w ramach: V zlot/odlot, organizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze UWr., tytuł wystąpienia: "Samofinansujące się hobby, czyli: Twoja pasja, Twoją pracą", Wrocław, 2017; oraz :  „Zagrożenie przekształcone w komfort – na przykładzie transformacji Wałbrzycha”, Wrocław 2018, 

udział w naukowej ogólnopolskiej konferencji nt. edukacji i poradnictwa w kulturze popularnej, organizowanej przez UWr., tytuł wystąpienia: „Edukacja i poradnictwo w kulturze popularnej, jako przyczynek do refleksji nad współczesnymi trendami społecznymi”, Wrocław, 2017, 

Udział w naukowej konferencji pt.: „Hinduizm w Rzeczpospolitej” organizowanej przez UWr, tytuł wystąpienia: „Fenomen popularności Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny na Festiwalu Woodstock”, Wrocław, 2011.