przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-KU-S1-Logika Logika Instytut Kulturoznawstwa
32. 22-KU-S2-KM-MedPer2 Media w perspektywie kulturoznawczej Instytut Kulturoznawstwa
33. 22-KU-S2-KM-MedPer1 Media w perspektywie kulturoznawczej Instytut Kulturoznawstwa
34. 22-KU-S2-KM-MedWsp Media w społeczeństwie obywatelskim Instytut Kulturoznawstwa
35. 22-KU-S2-MetBadKult1 Metody badań kulturoznawczych Instytut Kulturoznawstwa
36. 22-KU-S2-KM-ObrazW Obraz w mediach Instytut Kulturoznawstwa
37. 22-KU-S1-PerfSzt2 Performans - sztuka przemiany osobistej i społecznej 2 Instytut Kulturoznawstwa
38. 22-KU-S-PeSzPr-II-2 Performans - sztuka przemiany osobistej i społecznej-II-2 Instytut Kulturoznawstwa
39. 22-KU-MJ-K-S2-Perf Performatywny wymiar miasta Instytut Kulturoznawstwa
40. 22-KU-S2-KM-PerswPer Perswazyjność i performatywność komunikatu Instytut Kulturoznawstwa
41. 22-KU-S2-KM-PodSwM Podmiot w świecie mediów Instytut Kulturoznawstwa
42. 22-KU-S1-PodAnt Podstawy antropologii Instytut Kulturoznawstwa
43. 22-KU-S1-PraZaw Praktyka zawodowa Instytut Kulturoznawstwa
44. 22-KU-S1-Prosemin Proseminarium Instytut Kulturoznawstwa
45. 22-KU-S1-OpcBetRel1 Przedmiot opcyjny: Between religion and magic - Gypsy culture Instytut Kulturoznawstwa
46. 22-KU-S1-OpcBetRel2 Przedmiot opcyjny: Between religion and magic - Gypsy culture Instytut Kulturoznawstwa
47. 22-KU-S1-OpcLabAn1 Przedmiot opcyjny: Laboratorium antropocenu Instytut Kulturoznawstwa
48. 22-KU-S1-OpcLabAn2 Przedmiot opcyjny: Laboratorium antropocenu% Instytut Kulturoznawstwa
49. 22-KU-S1-OpcLokW1 Przedmiot opcyjny: Lokalność w teorii i praktyce Instytut Kulturoznawstwa
50. 22-KU-S1-OpcLokW2 Przedmiot opcyjny: Lokalność w teorii i praktyce Instytut Kulturoznawstwa
51. 22-KU-S1-OpcPopPor1 Przedmiot opcyjny: Popkultura i pornografia. Ciało, seks, fizjologia oraz ich współczesne obrazowanie Instytut Kulturoznawstwa
52. 22-KU-S1-OpcPopPor2 Przedmiot opcyjny: Popkultura i pornografia. Ciało, seks, fizjologia oraz ich współczesne obrazowanie Instytut Kulturoznawstwa
53. 22-KU-S-OpcTheSour2 Przedmiot opcyjny: The Sources of the Theatre 2 Instytut Kulturoznawstwa
54. 22-KU-S-Opc-TheSour1 Przedmiot opcyjny: The Sources of Theatre 1 Instytut Kulturoznawstwa
55. 22-KU-S1-OpcZagGry1 Przedmiot opcyjny: Zagramy? Gry wideo we współczesnej kulturze Instytut Kulturoznawstwa
56. 22-KU-S1-OpcZagGry2 Przedmiot opcyjny: Zagramy? Gry wideo we współczesnej kulturze Instytut Kulturoznawstwa
57. 22-KU-S2-Psychosoc1 Psychosocjologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
58. 22-KU-S1-RytZab2 Rytuał i zabawa w kulturze współczesnej 2 Instytut Kulturoznawstwa
59. 22-KU-S1-SemLic1 Seminarium licencjackie Instytut Kulturoznawstwa
60. 22-KU-S2-SemMag4 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa