przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-KU-S1-WieSzt Wiedza o sztuce Instytut Kulturoznawstwa
62. 22-KU-S1-WstKul Wstęp do kulturoznawstwa Instytut Kulturoznawstwa
63. 22-KU-S2-AntropKult1 Antropologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
64. 22-KU-S2-Estetyka1 Estetyka Instytut Kulturoznawstwa
65. 22-KU-S2-Estetyka2 Estetyka Instytut Kulturoznawstwa
66. 22-KU-S2-FilKul3 Filozofia kultury Instytut Kulturoznawstwa
67. 22-KU-S2-KA-SztW1 Sztuka w przestrzeni kultury Instytut Kulturoznawstwa
68. 22-KU-S2-KA-SztW2 Sztuka w przestrzeni kultury Instytut Kulturoznawstwa
69. 22-KU-S2-KA-SztuInt1 Sztuka interpretacji Instytut Kulturoznawstwa
70. 22-KU-S2-KA-SztuInt2 Sztuka interpretacji Instytut Kulturoznawstwa
71. 22-KU-S2-KA-TeorKryt Teoria krytyki artystycznej Instytut Kulturoznawstwa
72. 22-KU-S2-KA-WarszG1 Warsztaty - Gazeta Instytut Kulturoznawstwa
73. 22-KU-S2-KA-WarszKon Warsztaty - Konfrontacje Instytut Kulturoznawstwa
74. 22-KU-S2-KM-MedPer1 Media w perspektywie kulturoznawczej Instytut Kulturoznawstwa
75. 22-KU-S2-KM-MedPer2 Media w perspektywie kulturoznawczej Instytut Kulturoznawstwa
76. 22-KU-S2-KM-MedWsp Media w społeczeństwie obywatelskim Instytut Kulturoznawstwa
77. 22-KU-S2-KM-ObrazW Obraz w mediach Instytut Kulturoznawstwa
78. 22-KU-S2-KM-PerswPer Perswazyjność i performatywność komunikatu Instytut Kulturoznawstwa
79. 22-KU-S2-KM-PodSwM Podmiot w świecie mediów Instytut Kulturoznawstwa
80. 22-KU-S2-KuM-Tech Technologie informatyczne Instytut Kulturoznawstwa
81. 22-KU-S2-MetBadKult1 Metody badań kulturoznawczych Instytut Kulturoznawstwa
82. 22-KU-S2-Psychosoc1 Psychosocjologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
83. 22-KU-S2-SemMag1 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
84. 22-KU-S2-SemMag2 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
85. 22-KU-S2-SemMag3 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
86. 22-KU-S2-SemMag4 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
87. 22-KU-S2-WykMono2 Wykład monograficzny Instytut Kulturoznawstwa
88. 22-KU-S2-WykladMon1 Wykład monograficzny Instytut Historyczny
89. 2214-KU-S1-KS-KulMu1 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa
90. 2214-KU-S1-KS-KulMu2 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa