przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-KU-S1-OpcZagGry2 Przedmiot opcyjny: Zagramy? Gry wideo we współczesnej kulturze Instytut Kulturoznawstwa
2. 22-KU-S1-SocjKult2 Socjologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
3. 22-KU-S2-KM-PerswPer Perswazyjność i performatywność komunikatu Instytut Kulturoznawstwa
4. 22-KU-MJ-K-S2-Kult2 Kulturowe praktyki miejskie Instytut Kulturoznawstwa
5. 22-KU-S1-OpcBetRel2 Przedmiot opcyjny: Between religion and magic - Gypsy culture Instytut Kulturoznawstwa
6. 22-KU-S1-HiKulCyw1 Historia kultury i cywilizacji Instytut Kulturoznawstwa
7. 22-KU-S2-AntropKult1 Antropologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
8. 22-KU-S2-SemMag1 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
9. 22-KU-S2-KA-SztW1 Sztuka w przestrzeni kultury Instytut Kulturoznawstwa
10. 22-KU-S1-KonwSpec Konwersatorium specjalizacyjne 2 Instytut Kulturoznawstwa
11. 22-KU-S1-KS-AmeSer2 Konwersatorium specjalizacyjne: Amerykańskie seriale telewizyjne Instytut Kulturoznawstwa
12. 22-KU-S1-WieReDu2 Wiedza o religii i duchowości Instytut Kulturoznawstwa
13. 22-KU-S2-KM-PodSwM Podmiot w świecie mediów Instytut Kulturoznawstwa
14. 22-KU-S1-WieKom1 Wiedza o komunikacji i mediach Instytut Kulturoznawstwa
15. 22-KU-S1-KultLit Kultura literacka Instytut Kulturoznawstwa
16. 22-KU-S1-RytZab2 Rytuał i zabawa w kulturze współczesnej 2 Instytut Kulturoznawstwa
17. 22-KU-S2-SemMag2 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
18. 22-KU-S1-SocjKult1 Socjologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
19. 22-KU-S2-KM-MedWsp Media w społeczeństwie obywatelskim Instytut Kulturoznawstwa
20. 22-KU-MJ-K-S2-Kult1 Kulturowe praktyki miejskie Instytut Kulturoznawstwa
21. 22-KU-S1-OpcBetRel1 Przedmiot opcyjny: Between religion and magic - Gypsy culture Instytut Kulturoznawstwa
22. 22-KU-S1-OpcZagGry1 Przedmiot opcyjny: Zagramy? Gry wideo we współczesnej kulturze Instytut Kulturoznawstwa
23. 22-KU-S1-TeorPerfor Teorie performansu Instytut Kulturoznawstwa
24. 22-KU-S1-WiReDu1 Wiedza o religii i duchowości Instytut Kulturoznawstwa
25. 22-KU-S2-KA-SztuInt2 Sztuka interpretacji Instytut Kulturoznawstwa
26. 22-KU-S1-Prosemin Proseminarium Instytut Kulturoznawstwa
27. 22-KU-S1-KS-AmeSer1 Konwersatorium specjalizacyjne: Amerykańskie seriale telewizyjne Instytut Kulturoznawstwa
28. 22-KU-S1-PraZaw Praktyka zawodowa Instytut Kulturoznawstwa
29. 22-KU-S2-FilKul3 Filozofia kultury Instytut Kulturoznawstwa
30. 22-KU-S2-KM-MedPer2 Media w perspektywie kulturoznawczej Instytut Kulturoznawstwa