przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 2214-KU-S1-KS-KulMu2 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa
2. 2214-KU-S1-KS-KulMu1 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa
3. 22-KU-S2-WykladMon1 Wykład monograficzny Instytut Historyczny
4. 22-KU-S2-WykMono2 Wykład monograficzny Instytut Kulturoznawstwa
5. 22-KU-S2-SemMag4 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
6. 22-KU-S2-SemMag3 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
7. 22-KU-S2-SemMag2 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
8. 22-KU-S2-SemMag1 Seminarium magisterskie Instytut Kulturoznawstwa
9. 22-KU-S2-Psychosoc1 Psychosocjologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
10. 22-KU-S2-MetBadKult1 Metody badań kulturoznawczych Instytut Kulturoznawstwa
11. 22-KU-S2-KuM-Tech Technologie informatyczne Instytut Kulturoznawstwa
12. 22-KU-S2-KM-PodSwM Podmiot w świecie mediów Instytut Kulturoznawstwa
13. 22-KU-S2-KM-PerswPer Perswazyjność i performatywność komunikatu Instytut Kulturoznawstwa
14. 22-KU-S2-KM-ObrazW Obraz w mediach Instytut Kulturoznawstwa
15. 22-KU-S2-KM-MedWsp Media w społeczeństwie obywatelskim Instytut Kulturoznawstwa
16. 22-KU-S2-KM-MedPer2 Media w perspektywie kulturoznawczej Instytut Kulturoznawstwa
17. 22-KU-S2-KM-MedPer1 Media w perspektywie kulturoznawczej Instytut Kulturoznawstwa
18. 22-KU-S2-KA-WarszKon Warsztaty - Konfrontacje Instytut Kulturoznawstwa
19. 22-KU-S2-KA-WarszG1 Warsztaty - Gazeta Instytut Kulturoznawstwa
20. 22-KU-S2-KA-TeorKryt Teoria krytyki artystycznej Instytut Kulturoznawstwa
21. 22-KU-S2-KA-SztuInt2 Sztuka interpretacji Instytut Kulturoznawstwa
22. 22-KU-S2-KA-SztuInt1 Sztuka interpretacji Instytut Kulturoznawstwa
23. 22-KU-S2-KA-SztW2 Sztuka w przestrzeni kultury Instytut Kulturoznawstwa
24. 22-KU-S2-KA-SztW1 Sztuka w przestrzeni kultury Instytut Kulturoznawstwa
25. 22-KU-S2-FilKul3 Filozofia kultury Instytut Kulturoznawstwa
26. 22-KU-S2-Estetyka2 Estetyka Instytut Kulturoznawstwa
27. 22-KU-S2-Estetyka1 Estetyka Instytut Kulturoznawstwa
28. 22-KU-S2-AntropKult1 Antropologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
29. 22-KU-S1-WstKul Wstęp do kulturoznawstwa Instytut Kulturoznawstwa
30. 22-KU-S1-WieSzt Wiedza o sztuce Instytut Kulturoznawstwa