przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-KU-S1-Aksjol Aksjologia Instytut Kulturoznawstwa
2. 22-KU-S2-AntropKult1 Antropologia kultury Instytut Kulturoznawstwa
3. 22-KU-S2-Estetyka1 Estetyka Instytut Kulturoznawstwa
4. 22-KU-S2-Estetyka2 Estetyka Instytut Kulturoznawstwa
5. 22-KU-S2-FilKul3 Filozofia kultury Instytut Kulturoznawstwa
6. 22-KU-S1-HistFiloz Historia filozofii Instytut Kulturoznawstwa
7. 22-KU-S1-HiKulCyw1 Historia kultury i cywilizacji Instytut Kulturoznawstwa
8. 22-KU-S1-HiKulCyw2 Historia kultury i cywilizacji Instytut Kulturoznawstwa
9. 22-KU-S1-HistMysKul1 Historia myśli o kulturze Instytut Kulturoznawstwa
10. 22-KU-S1-HiMysKult2 Historia myśli o kulturze Instytut Kulturoznawstwa
11. 22-KU-S1-KonwSpec1 Konwersatorium specjalizacyjne 1 Instytut Kulturoznawstwa
12. 22-KU-S1-KonwSpec Konwersatorium specjalizacyjne 2 Instytut Kulturoznawstwa
13. 22-KU-S1-KonwSpec4 Konwersatorium specjalizacyjne 4 Instytut Kulturoznawstwa
14. 22-KU-S1-KS-AmeSer1 Konwersatorium specjalizacyjne: Amerykańskie seriale telewizyjne Instytut Kulturoznawstwa
15. 22-KU-S1-KS-AmeSer2 Konwersatorium specjalizacyjne: Amerykańskie seriale telewizyjne Instytut Kulturoznawstwa
16. 2214-KU-S1-KS-KulMu1 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa
17. 2214-KU-S1-KS-KulMu2 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa
18. 22-KU-S1-KS-KulMie1 Konwersatorium specjalizacyjne: Kultury miejskie Instytut Kulturoznawstwa
19. 22-KU-S1-KS-KulMie2 Konwersatorium specjalizacyjne: Kultury miejskie Instytut Kulturoznawstwa
20. 22-KU-S1-KS-PrzDom1 Konwersatorium specjalizacyjne: Przestrzeń domowa Instytut Kulturoznawstwa
21. 22-KU-S1-PrzDom2 Konwersatorium specjalizacyjne: Przestrzeń domowa Instytut Kulturoznawstwa
22. 22-KU-S1-KS-PrzPub1 Konwersatorium specjalizacyjne: Przestrzeń publiczna Instytut Kulturoznawstwa
23. 22-KU-S1-KS-PrzPub2 Konwersatorium specjalizacyjne: Przestrzeń publiczna Instytut Kulturoznawstwa
24. 22-KU-S1-KrytykFilm Krytyka filmowa Instytut Kulturoznawstwa
25. 22-KU-KF-S1-KultFilm Kultura filmowa Dolnego Śląska Instytut Kulturoznawstwa
26. 22-KU-S1-KultLit Kultura literacka Instytut Kulturoznawstwa
27. 22-KU-S1-KultMuz1 Kultura muzyczna Instytut Kulturoznawstwa
28. 22-KU-MJ-K-S2-Kult1 Kulturowe praktyki miejskie Instytut Kulturoznawstwa
29. 22-KU-MJ-K-S2-Kult2 Kulturowe praktyki miejskie Instytut Kulturoznawstwa
30. 22-KU-S1-LiterWspo Literatura współczesna Instytut Kulturoznawstwa