Stypendia i granty "Młody Badacz 2023-2025"

Trwa nabór do II edycji konkursu "Młody Badacz 2023-2025". 

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza szczególnym wsparciem objęci są studenci i doktoranci UWr:

  1. studenci – Stypendia Młody Badacz - laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad międzynarodowych lub stopnia centralnego oraz studenci przyjęci na 1 rok studiów z najwyższymi wynikami z rekrutacji otrzymują stypendia Młody Badacz, które – poza wsparciem finansowym – mają prowadzić do zapewnienia studentom UWr możliwości rozwoju kompetencji naukowo-badawczych; 
  2. studenci i doktoranci – Granty Młody Badacz – szczegóły: https://uwr.edu.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/konkursy-2/trwajace/granty-mlody-badacz-nabor-trwa/