Konferencje i wykłady

Information about the conference


Muzyka i trans


Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku


Visiting Professors – Prof. Reinhard Strohm w Instytucie Muzykologii UWr


Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – PerspektywyWykład Nietzsche contra Wagner – Wagner contra Nietzsche


16-18 września 2018, Pałac Ostromecko

24-25.11.201623.05.2016


24-25.05.2016


21.04.201620.01.2016


Informacje z lat 2007-2015


02.11.2017

Informacje z lat 2010-2015