I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

11-13 września 2017 r. w Ostromecku koło Bydgoszczy odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, zorganizowana przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut  Muzyki  i  Tańca  oraz  Miejskie  Centrum  Kultury w Bydgoszczy, ze wsparciem Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów oraz Pianosalonu Steinway & Sons w Warszawie. Miejsce konferencji – Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku – to siedziba wciąż mało znanej Kolekcji  Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, jednej z największych kolekcji zabytkowych fortepianów w Polsce (składającej się w znacznej mierze z instrumentów polskich firm z XIX w.). 

I  Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna była pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w kraju, mającym na celu prezentację dorobku środowisk badawczych,  omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin związanych z instrumentami  muzycznymi, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla  współpracy kontaktów. Konferencja przyczyniła się do wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury. Konferencji towarzyszyły koncerty na instrumentach: kopii florenckiego klawesynu  z 1701 r. (wykonanej przez Detmara Hungerberga), oryginalnych forte pianach historycznych Broadwood z 1846 r. i Pleyel z 1842 r., kopii fortepianu historycznego firmy Walter z 1795 r. (wykonanej przez Andrzeja Włodarczyka) oraz współczesnym koncertowym Steinway’u  (D - 274). 

Program   konferencji,   abstrakty   referatów   i   biogramy   uczestników na stronie www.instrumenty.edu.pl. Zapis wideo referatów i koncertów zostanie udostępniony na stronie największej cyfrowej kolekcji instrumentów muzycznych w Polsce www.instrumenty.edu.pl

Relacja Joanny Gul