Na studia licencjackie

1. Rejestracja kandydata

  • Nie wymagamy dyplomu szkoły muzycznej lub zdawania wyznaczonych przedmiotów na maturze.
  • Podstawowym źródłem informacji na temat rekrutacji (terminy, wymagane dokumenty, opłaty itd.) jest strona internetowa Uniwersytetu Wroclawskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl/ oraz irka.uni.wroc.pl.
  • Kandydat musi zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji IRKA (terminy rejestracji na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl).
  • Rejestracja internetowa jest obowiązkowa, prosimy nie robić tego na ostatnią chwilę - osoby, którym nie uda się zarejestrować tracą szansę na rekrutację.
  • Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować do sekretarza komisji rekrutacyjnej przez IRK.

2. Rekrutacja

  • W rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 obowiązuje konkurs świadectw.
  • Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki).

3. Składanie dokumentów

  • O przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu decyduje ranking punktów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni zlożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.irka.uni.wroc.pl.
  • Prosimy o składanie kompletu dokumentów w białej, wiązanej teczce.