Spotkania w ramach dni adaptacyjnych w Instytucie Pedagogiki

Spotkania w ramach dni adaptacyjnych w Instytucie Pedagogiki

4 października 2022 (wtorek),  Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, Aula IP (II piętro)

 

11.30–12.30

Spotkanie dla Studentów I roku studiów I stopnia kierunku Pedagogika oraz jednolitych studiów magisterskich kierunków - Pedagogika specjalna i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z Dyrekcją Instytutu Pedagogiki,  Kierowniczką Biblioteki IP oraz Opiekunami I roku.

 

12.45–13.45

Spotkanie dla Studentów I roku studiów II stopnia kierunku Pedagogika z Dyrekcją Instytutu Pedagogiki, Kierowniczką Biblioteki IP oraz Opiekunami I roku.