kierunki archiwalne
Lp. Kierunek
1. Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej -
2. Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki -
3. Pedagogika, zaoczne II stopnia -
4. Pedagogika, zaoczne I stopnia -
5. Pedagogika, stacjonarne II stopnia -
6. Pedagogika, stacjonarne I stopnia -
7. Pedagogika - zaoczne I stopnia -
8. Pedagogika - zaoczne I stopnia -
9. Pedagogika - stacjonarne I stopnia -
10. Pedagogika - stacjonarne I stopnia -
11. Pedagogika - pedagogika regionalna, zaoczne I stopnia -
12. Pedagogika - pedagogika regionalna, zaoczne I stopnia -
13. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia -
14. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia -
15. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia -
16. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia -
17. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia -
18. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia -
19. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia -
20. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia -
21. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia -
22. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia -
23. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia -
24. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
25. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
26. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
27. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
28. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
29. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
30. Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia -