wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
5371. Pragmatyczny wymiar idei całożyciowego uczenia się w narracjach społecznych kuratorów sadowych z powiatu milickiego dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
5372. Doświadczanie późnego macierzyństwa w narracjach kobiet. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
5373. Kobieta wobec przemocy w rodzinie w świetle wypowiedzi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
5374. Świat dziecka autystycznego a interwencja muzykoterapeutyczna dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr