Resocjalizacja

Specjalność resocjalizacja przygotowuje do pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej z osobami niedostosowanymi społecznie – zarówno z dziećmi i młodzieżą w placówkach dla nieletnich, jak i z dorosłymi w zakładach penitencjarnych. W ramach studiów studenci uczą się  projektować, realizować i ewaluować działania resocjalizacyjne, na które składają się wpływy osobiste wychowawców, organizowanie aktywności grupy, tworzenie i korzystanie z dóbr kultury.

By zrozumieć źródła problemów i kontekst …

 • Teorie przyczyn i skutków przestępczości
  • teorie kryminologiczne pozwolą Ci zrozumieć społeczno‐kulturowe źródła zaburzeń w zachowaniu i skłonności przestępczych.
 • Pedagogika specjalna
  • w praktyce resocjalizacyjnej wielkim problemem są sprzężenia zaburzeń w zachowaniu z zaburzeniami funkcji umysłu oraz biologiczne źródła antysocjalności.
 • Prawne podstawy resocjalizacji
  • nie kształcimy prawników ale bez świadomości ram prawnych nie da się organizować procesu resocjalizacji.

By wiedzieć co robić …

 • Pedagogika resocjalizacyjna oraz metodyka resocjalizacji
  • dwa kluczowe dla specjalności przedmioty. Dowiesz się z czego składa się mikrosystem oddziaływań na osoby niedostosowane i ich środowisko rodzinne oraz jakie sposoby pracy są bardziej a jakie mniej sensowne.
 • Pedagogika penitencjarna
  • wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładzie karnym, o ludziach którzy odbywają tam karę i tych którzy z nimi pracują.
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego z promocją zdrowia
  • o tym jak skutecznie zapobiegać zanim trzeba będzie resocjalizować.
 • Reedukacja
  • czasem bez terapii współistniejących zaburzeń rozwojowych nie ma szans na udaną resocjalizację.
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym i readaptacja społeczna
  • resocjalizacja to nie tylko pobyt w zamkniętej placówce ale też praca wychowawcza w warunkach wolnościowych i pomoc w powrocie do społeczeństwa.

By rozwijać się naukowo …

 • Metody badań i statystyka w pedagogice resocjalizacyjnej
  • nauczysz się weryfikować hipotezy badawcze i rozumieć specyfikę badań nad niedostosowaniem społecznym i przestępczością.
 • Seminaria monograficzne i seminarium magisterskie
  • nauczysz się projektować działania badawcze, będziesz sprawnie pisać własne teksty na tematy związane z profilaktyką i resocjalizacją.

Praktyki i miejsca pracy

 • W instytucji karnej (Zakład Karny lub Areszt Śledczy)
 • W instytucji poprawczej (Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, MOAS)
 • W instytucji wychowawczej (ośrodek socjoterapii, sąd – przy kuratorze, szkoła – przy pedagogu szkolnym).

W tych placówkach absolwenci resocjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie.

Koordynator specjalności resocjalizacja
dr Piotr Kwiatkowski
piotr.kwiatkowski@uwr.edu.pl
Telefon Instytut Pedagogiki: 71 367 20 01 w.160
Telefon: 605‐042‐946 
Strona: www.e‐pkw.pl 
Mail: pkw@kn.pl