Dr Sławomir Jarmuż z gościnnym wykładem o paradoksalnej psychologii

 

W poniedziałek 30 listopada naszym gościem był dr Sławomir Jarmuż, współzałożyciel znanej szkoły trenerskiej Moderator, trener i coach, a także autor wielu publikacji poświęconych osobowości i zarządzaniu, w tym ostatniej, zatytułowanej "Paradoksalna psychologia czyli zdrowy rozsądek na manowcach". Spotkanie w trybie online zgromadziło sporą liczbę uczestników i wzbudziło żywą dyskusję. Gościa zapowiedziała dr Bogusława Błoch z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu.

 

3299906664532

 

Podczas prelekcji "Paradoksalna psychologia – między teorią a praktyką społeczną" dr Jarmuż nawiązywał do psychologii jako dziedziny nauki, która odkrywa wiele zjawisk sprzecznych ze zdroworozsądkowym myśleniem. Argumentował, że to właśnie poznanie koncepcji psychologicznych idących „pod prąd” myślenia potocznego pozwala nie tylko lepiej zrozumieć rzeczywistość społeczną ale także sprawniej się w niej poruszać. Omówione zostały w związku z powyższym koncepcje i badania nad takimi fenomenami psychologicznymi jak reaktancja, rozproszeniu odpowiedzialności oraz - będące potocznie często w centrum zainteresowania - relacje między pieniędzmi a szczęściem. Niektóre z przedstawionych koncepcji są dziś już klasyką psychologii, jednak zaprezentowane podczas wykładu badania pokazały ich nieoczywiste przejawy.

Dziękujemy naszemu gościowi za przyjęcia zaproszenia, a Wam za liczne przybycie!