Dr hab. Elżbieta Korolczuk i Anna Dziewit-Meller gościnnie w Dzień Kobiet w IPs

 

Tegoroczny Dzień Kobiet w Instytucie Psychologii obchodziliśmy pod hasłem kobiecego aktywizmu i jego roli we współczesnej rzeczywistości społecznej. Studenckie Koło Naukowe GENDERÓWKA zaprosiło z tej okazji na dwa spotkania - spotkanie z badaczką ruchów społecznych dr hab. Elżbietą Korolczuk oraz spotkanie z pisarką i dziennikarką Anną Dziewit-Meller. Oba - oczywiście w formie zdalnej - połączone były wspólnym motywem rozważań nad kobiecym aktywizmem jako katalizatorem zmiany społecznej.

We wtorek 8 marca odbyło się spotkanie ze znaną socjolożką dr hab. Elżbietą Korolczuk "Kobiecy aktywizm. Czy kobiety mają szanse zmienić świat?". Była mowa o roli kobiecego aktywizmu w polskiej przestrzeni społecznej, jego związkach z ruchami w innych krajach, istocie i istotności zmian społecznych powodowanych przez tzw. środowiska kobiece, a także problemach, z którymi stykają się polskie aktywistki, także te, które pracują w polskich akademiach i uczelniach wyższych. Dyskusja obejmowała też zagadnienia takie jak solidarność kobieca, wsparcie ze strony mężczyzn, konieczność klarownego, podpartego danymi naukowymi formułowania stanowisk oraz uniwersalnym motywie nadziei na lepsze jutro. Spotkanie poprowadził nasz doktorant mgr Michał Pieniak.

Z kolei w środę 9 marca mieliśmy okazję spotkać się z popularną i cenioną dziennikarką i pisarką Anną Dziwit-Meller. Spotkanie zatytułowane "Herstorie. Czy snucie narracji jest formą kobiecego aktywizmu?" miało charakter rozmowy, którą poprowadzili z ramienia GENDERÓWKI Alicja Baś i Artur Macyszyn. Poruszane były tematy korzeni zaangażowania aktywistycznego naszej gościni, jej osobiste powiązania z ruchem kobiecym w Polsce, działalność edukacyjna w postaci pisania historii kobiecych dla dzieci, praca nad wyszukiwaniem i rekonstruowaniem historii postaci kobiecych, które w znakomitej większości nie są znane, a wiedza o nich jest trudno dostępna, a także wiele innych zagadnień z obszaru samorozwoju, doświadczania kobiecości i budowania kobiecej tożsamości na przestrzeni życia. Spotkanie zostało zarejestrowane i można obejrzeć je na naszym kanale YT pod linkiem: https://youtu.be/IUlRAcAlf1Y

Dziękujemy serdecznie za udział w obu wydarzeniach i zapraszamy na Dzień Kobiet już za rok!