Wykład dr Agnieszki Sabiniewicz

 

21 marca odbył się wykład dr Agnieszki Sabiniewicz pod tytułem "Rola węchu w komunikacji międzygatunkowej".

Podczas spotkania Prelegentka opowiadała o tym, że komunikacja między ludźmi a zwierzętami odbywa się za pomocą wzajemnej reakcji na bodźce wizualne, dźwiękowe i dotykowe. Dr Sabiniewicz omówiła najnowsze badania, które pokazują, że także węch odgrywa dużą rolę w tym procesie. Niektóre zwierzęta potrafią nie tylko zidentyfikować danego człowieka po zapachu, ale także są w stanie rozpoznać jego emocje. Jak się wydaje, działa to także w drugą stronę – również ludzie potrafią rozpoznać indywidualne zwierzę i jego stan emocjonalny opierając się tylko na bodźcach węchowych.

Dr Agnieszka Sabiniewicz jest psychologiem, absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum „Smell and Taste” na Wydziale Otorynolaryngologii Politechniki w Dreźnie w Niemczech. Zajmuje się psychologią węchu, a jej pasją jest badanie roli węchu w komunikacji międzygatunkowej. Prowadzi szereg projektów w tej dziedzinie we współpracy z tak wybitnymi specjalistami jak Profesor Thomas Hummel czy Profesor Matthias Laska. Podczas swoich badań współpracowała z wrocławskim Ogrodem Zoologicznym, stajnią wyścigową na Partynicach i Stadem Ogierów Książ. Jak sama mówi: „Wierzę, że najciekawsze badania można przeprowadzić w dziedzinie, która jest dla nas szczególnie interesująca!”

Serdecznie dziękujemy naszej Prelegentce za ciekawe i inspirujące spotkanie! Nagranie z wykładu dostępne jest pod adresem

https://www.youtube.com/watch?v=hk6NADwFvQU