Wykład prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej

13 czerwca 2022 odbył się wykład prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Zaburzenie osobowości a doświadczenie traumy relacyjnej. Spotkanie poprowadził dr hab. Ryszard Poprawa z Instytutu Psychologii UWr.

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska podczas wykładu omówiła badania wskazujące na związki między doświadczeniem traumy w przebiegu życia i zaburzeniem osobowości. Przedstawiła również modele ścieżek rozwoju zaburzenia osobowości od doświadczenia traumy relacyjnej do ukształtowania się różnych typów dysregulacji emocjonalnej oraz podzieliła się refleksją nad rolą mechanizmów obronnych i mentalizacji w wyjaśnianiu przejawów głębokości zaburzeń tożsamości i relacji społecznych w zaburzeniu osobowości.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 750 osób.

 

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska to specjalistka z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapeuta i honorowy superwizor terapii uzależnienia od alkoholu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Jest autorką przeszło 130 prac, w tym opublikowała znaczące dla niektórych dziedzin psychologii klinicznej monografie i podręczniki. Do najważniejszych należą: Alcoholism. Self-help groups and professional therapy (1994), Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia (1998), Psychologia uzależnień: alkoholizm (2010) oraz wielokrotnie wznawiany podręcznik Psychopatologia (2006). Redaktor lub współredaktor cyklu pozycji poświęconych współczesnej psychoanalizie i zagadnieniom diagnozy klinicznej zaburzeń osobowości. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na wyjaśnieniu uwarunkowań efektywności terapii pacjentów uzależnionych od alkoholu, opisaniu ścieżek rozwoju osób pochodzących z rodzin alkoholowych oraz wyjaśnieniu patomechanizmów kształtowania się zaburzeń osobowości borderline w kontekście teorii relacji z obiektem. Uzyskała liczne nagrody za osiągnięcia naukowe i pracę dydaktyczną.

 

Dziękujemy za liczną obecność i zapraszamy na kolejne wydarzenia pod szyldem naszego Instytutu!