Kursy dokształcające

PSYCHOLOGIA SPORTU

wyjątkowy kurs dokształcający

dla STUDENTÓW PSYCHOLOGII UWr

 

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem czerwca br. rozpoczynamy ELEKTRONICZNĄ REKRUTACJĘ na pierwszy, nieodpłatny, 40-godzinny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY dla STUDENTÓW PSYCHOLOGII UWr lat 1-4 (obu trybów studiów), który zostanie uruchomiony w naszym Instytucie tuż po wakacjach.

TEMATYKA KURSU dotyczyć będzie PSYCHOLOGII SPORTU. Uczestnicy kursu zapoznają się z problematyką diagnozowania i rozwijania kompetencji psychologicznych zawodników. Dowiedzą się więcej o uwarunkowaniach treningowych i startowych, stresie w sporcie, systemach motywacyjnych oraz elementach treningów związanych z regulacją pobudzenia.

CAŁODNIOWE ZAJĘCIA odbywać się będą w IPs W TERMINACH: 19-20.10; 26-27.10; 16.11 (soboty i niedziele).

Studenci będą mieli okazję spędzić cały dzień zajęciowy z każdym z zaproszonych do nas gości, zdobywając zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności. KADRĘ WYKŁADOWCÓW stanowić będą specjaliści – wybitni psychologowie sportu  - na co dzień pracujący z polskimi kadrami sportowymi (zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i zespołowych), a wśród nich:

 

mgr BEATA MIEŃKOWSKA

psycholog sportu Klasy Mistrzowskiej PTP i superwizor Klasy Mistrzowskiej PTP. W swojej aktywności zawodowej i społecznej wyszkoliła wielu psychologów sportu młodego pokolenia. Posiada doświadczenie z wieloletniej współpracy ze związkami sportowymi m.in. Polskim Związkiem Łuczniczym, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Polskim Związkiem Pływackim. Nominowana trzykrotnie na Igrzyska Olimpijskie. W swojej karierze sportowej była w składzie kadry narodowej w siatkówce. Współpracuje z uczelniami wyższymi.

dr MARCIN KOCHANOWSKI

psycholog sportu PTP. Psycholog PKOl. Wiceprzewodniczący Sekcji Psychologii Sportu PTP.  Nauczyciel akademicki i praktyk psychologii sportu. Współpracuje z kadrami narodowymi. Uczestniczył w Mistrzostwach Świata i Europy, a także Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie. Współpracuje z uczelniami wyższymi.

dr ADRIANNA ZAGÓRSKA-PACHUCKA

psycholog sportu PTP. Współpracuje z Akademią Piłkarską Legii Warszawa oraz Polskim Związkiem Pięcioboju Nowoczesnego. Od 2008 roku nominowana na Psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, certyfikowany członek sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących poczucia własnej skuteczności, radzenia sobie ze stresem, zachowań zdrowotnych. Współpracuje z uczelniami wyższymi.

dr ALEKSANDRA CHYBICKA-MYSZKA

psycholog sportu. Współpracuje z trenerami i prowadzi zawodników wielu dyscyplin sportowych (m.in. jeździectwo, karate, boks, piłka nożna, judo, taniec towarzyski, szermierka, koszykówka, siatkówka, lotnictwo, biegi długodystansowe, triatlon). Pracuje w kontrakcie indywidualnym z młodzieżą i dorosłymi, oraz współpracuje z rodzicami wychowującymi małego sportowca (7-15 lat). Współpracuje z uczelniami wyższymi.

mgr MARCIN KWIATKOWSKI

psycholog sportu PTP, psycholog PKOl. Współpracuje ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego w różnych dyscyplinach (min. gry zespołowe, sporty walki, lekkoatletyka, tenis, szermierka, pływanie, sporty motorowe). Współpracował z polskimi olimpijczykami w zakresie diagnozy i treningu psychologicznego. Przygotowywał zawodników do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Prowadzi badania związane z uzdolnieniami psychomotorycznymi. Opracował normy klasyfikacyjne czasów reakcji dla grupy sportowców (za co uzyskał nagrodę roku „Sportu Wyczynowego”). Współpracuje z uczelniami wyższymi.

 

Aplikacje na kurs zawierające:

  • DANE OSOBOWE,
  • LIST MOTYWACYJNY uzasadniający chęć uczestniczenia w kursie (uwzględniający np. zainteresowania kandydata sportem lub/i czynne zaangażowanie w wybraną dyscyplinę sportu),
  • ŚREDNIĄ OCEN z przebiegu studiów,
  • DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA we wszystkich zaplanowanych w ramach kursu zajęciach

będzie można nadsyłać w dniach 03-17.06 przez FORMULARZ dostępny na stronie internetowej http://bit.ly/psychologia-sportu-ipsuwr (aktywny od 3 czerwca)

Spośród nadesłanych aplikacji wybranych zostanie 20-TU UCZESTNIKÓW KURSU. Decyzje o kwalifikacji zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu do dn. 25.06.

Uczestnictwo w kursie zostanie potwierdzone właściwym ZAŚWIADCZENIEM.

PSYCHOLOGIA ZMYSŁÓW

kurs dokształcający

dla STUDENTÓW PSYCHOLOGII UWr

 

Z przyjemnością informujemy, że już 17 października br. rozpoczynamy ELEKTRONICZNĄ REKRUTACJĘ na drugi, nieodpłatny, KURS DOKSZTAŁCAJĄCY zatytułowany - PSYCHOLOGIA ZMYSŁÓW, który będzie realizowany w okresie jesień 2019- wiosna 2020 w naszym Instytucie.

SZKOLENIE skierowane jest do studentów psychologii UWr obu trybów studiów. Podzieliliśmy je na trzy etapy, w ramach których będziecie mogli wziąć udział w konferencji naukowej, konferencji szkoleniowej oraz w warsztatach z zakresu diagnozy i terapii wybranych funkcji poznawczych. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą we Wrocławiu.

Na początek, w dniach 26-28 października 2019 zaprosimy Was na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ poświęconą PSYCHOLOGII WĘCHU I SMAKU. Na wydarzenie składać się będą wykłady plenarne, referaty i warsztaty tematyczne. Podczas nich omawiane będą funkcje i dysfunkcje zmysłu węchu i smaku (oraz szeroko pojęta psychologia zapachu i jedzenia). Z kolei podczas warsztatów zaprezentowane zostaną narzędzia do badania węchu i smaku człowieka. W spotkaniu udział wezmą zaproszeni goście - wybitni specjaliści z laboratoriów Smell and Taste z całego świata świata (Niemcy, Szwecja, Australia, Czechy), min. prof. Thomas Hummel, prof. Maria Larson, prof. Jan Havlicek. Dla uczestników konferencji zaplanowano dodatkowo wyjątkowe niespodzianki związane z omawianym tematem.

Drugi etap szkolenia realizowany będzie w dwa pierwsze weekendy grudnia br. (30.11-1.12.19 oraz 7-8.12.19) i zostanie poświęcony TEMATYCE ROZWOJU FUNKCJI I DYSFUNKCJI SŁUCHU. Podczas 32-GODZINNYCH ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH zdobędziecie szeroką wiedzę z tego zakresu i zapoznacie się z możliwościami diagnostyki oraz terapii przetwarzania słuchowego osób słyszących. Podczas zajęć przyjrzycie się także głębiej problemowi nadwrażliwości słuchowej u dzieci i dorosłych, mającemu znaczący wpływ na sferę emocjonalną i zachowanie człowieka. Zajęcia poprowadzi wieloletni praktyk zajmujący się diagnozą i terapią funkcji słuchowych dzieci i młodzieży – mgr Karolina Zienkiewicz.

Na zakończenie kursu zaprosimy Was na jednodniową KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ „ZMYSŁY, EMOCJE I CIELESNOŚĆ DZIECKA” zaplanowaną na 25 kwietnia 2020 r. W konferencji wezmą udział praktycy zajmujący się diagnozą i terapią zaburzeń wybranych funkcji poznawczych dzieci i młodzieży (wzrokowych, słuchowych i związanych z koncentracją uwagi) oraz zaburzeń emocjonalnych będących wynikiem skrajnych doświadczeń urazowych. Zaproszonych gości poprosimy nie tylko o podzielenie się swoją wiedzą, ale także wskazanie, w jaki sposób objawy obserwowane w różnych sferach funkcjonowania człowieka mogą na siebie wpływać oraz jak oddziaływanie na jedne symptomy zaburzeń pozwala modyfikować inne. Będzie to jednocześnie przyczynek do dyskusji o potrzebie i problemach w integracji pracy różnych specjalistów.

Aplikacje na kurs zawierające:

  • DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE,
  • LIST MOTYWACYJNY uzasadniający chęć uczestniczenia w kursie I uwzględniający naukowe lub praktyczne zainteresowania kandydata tematyką jak również osiągnięcia naukowe lub zaangażowanie w projekty badawcze w Instytucie,
  • ŚREDNIĄ OCEN z przebiegu studiów,
  • DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA w zaplanowanych w ramach kursu wydarzeniach

będzie można nadsyłać w dniach 17-22.10 przez internetowy FORMULARZ KONTAKTOWY dostępny po zalogowaniu się po adresem: http://bit.ly/psychologia-zmyslow-ipsuwr-zapisy

Spośród nadesłanych aplikacji wybranych zostanie 20-TU UCZESTNIKÓW KURSU. Lista rankingowa kandydatów na kurs ułożona zostanie wg kryteriów średniej ocen uzyskanej w toku studiów, listu motywacyjnego zawierającego informację o dorobku naukowym studenta lub jego dotychczasowego zaangażowania w projekty badawcze w IPs, jak również motywacji i deklaracji uczestnictwa w wydarzeniach kursu.

Decyzje o kwalifikacji zostaną przesłane drogą elektroniczną do dn. 24.10.19 na adres wskazany w zgłoszeniu.

Uczestnictwo w kursie zostanie potwierdzone właściwym ZAŚWIADCZENIEM.