Nasi pracownicy

Dr Sylwester Orzechowski w IPs UWr

Dr Sylwester Orzechowski jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Ogólnej IPs UWr. Jakie są jakie zainteresowania badawcze i dydaktyczne? Jakie ma marzenia i dalsze plany? Zapraszamy do obejrzenia!


dr Magdalena Ślazyk-Sobol w IPs

dr Magdalena Ślazyk-Sobol pełni wiele ról w naszym Instytucie. Jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Zarządzania IPs, kierowniczką Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania a także kieruje otwartą niedawno studencką Pracownią Human Resources. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w biznesie, które wykorzystuje we wszystkich obszarach swoich zainteresowań.


dr hab. Prof. UWr Ryszard Poprawa w IPs

Dr hab. Prof. UWr Ryszard Poprawa z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia opowiada o sobie, swoich badaniach, zainteresowaniach naukowych i dydaktycznych a także zdradza kto był jego mistrzem.


Prof. Maciej Karwowski w IPs

dr hab. prof. UWr Maciej Karwowski, kierownik Zakładu Psychologii Twórczości w Instytucie Psychologii UWr, opowiada o swojej pracy, badaniach nad twórczością i kreatywnością.


dr Izabela Lebuda w IPs

dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości opowiada o twórczości Einsteina, statystyce itp.


dr Kamila Madeja-Bień w IPs

dr Kamila Madeja-Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju opowiada o swoich dotychczasowych badaniach oraz o łączeniu w pracy Instytucie Psychologii UWr z praktyką psychologiczną.


Mgr Anna Cieślik w IPs

Mgr Anna Cieślik opowie m.in. o tym czym kieruje się w swojej pracy nie tylko w Instytucie Psychologii, ale także prowadząc szkolenia i rozwój osobisty w czasie sesji coachingowych.


Dr Agnieszka Nomejko w IPs

Dr Agnieszka Nomejko z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia opowie o swojej pracy w Instytucie Psychologii oraz o pracy jako seksuolog kliniczny.


Dr Anna Oleszkiewicz w IPs

Dr Anna Oleszkiewicz z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej opowiada o swoich dotychczasowych badaniach oraz pracy Instytucie Psychologii UWr.