Absolwenci IPs w działach ważnych dolnośląskich firm

 

11 grudnia w Instytucie Psychologii odbyło się spotkanie z naszą absolwentką, a obecnie kierowniczką Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej KGHM Cuprum Centrum Badawczo – Rozwojowego we Wrocławiu mgr Natalią Bartosz, gdzie zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz w obszarze psychologicznych uwarunkowań związanych ze środowiskiem pracy, w tym poprawy zdrowia pracowniczego w ujęciu holistycznym, zachowań probezpiecznych i prozdrowotnych oraz stresu psychospołecznego w miejscu pracy i jego profilaktyki. Od wielu lat pod jej okiem kształcą się również nasi studenci i absolwenci. Spotkanie poprowadziła dr Dorota Kanafa - Chmielewska, kierowniczka Zakładu Psychologii Zarządzania w naszym Instytucie.

Wydarzenie zainaugurowało cykl spotkań zatytułowanych Spotkanie z Firmą i HR w Instytucie Psychologii. Ich ideą jest prezentowanie naszym studentom aktualnej wiedzy z zakresu praktyki psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, a także sylwetek firm, mających swoje siedziby na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, choć nie tylko, dzięki czemu będą mogli oni być może łatwiej znaleźć wymarzoną praktykę, a w przyszłości również pracę.

 

Dziękujemy za interesującą prelekcję, a organizatorkom za niezwykle pożyteczną inicjatywę! Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu!

FullSizeRender