Badania nad wpływem pandemii koronawirusa na funkcjonowanie psychospołeczne. Ty też możesz wziąć w nich udział

 

Pandemia koronawirusa jest stanem wyjątkowym, nic więc dziwnego, że naukowcy wielu dziedzin, w tym także psychologowie ze świata, ale też z naszego Instytutu prowadzą badania nad jej bieżącym wpływem na spostrzeganie społeczne, zdrowie psychiczne oraz ogólne funkcjonowanie człowieka.

Artykuły na ten temat możecie znaleźć m. in. na stronach prestiżowych czasopism takich jak

Lancet (https://www.thelancet.com/coronavirus) czy Science (https://www.sciencemag.org/coronavirus-research-commentary-and-news?intcmp=ghd_cov).

Grupa naszych pracowników i doktorantów w składzie: dr. hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWrmgr Agata Groyecka, mgr Marta Kowal, dr hab. Agnieszka Sorokowska, dr Michał Białek oraz dr Izabela Lebuda opublikowała już dwa tzw. preprinty (artykuły w trakcie recenzji), dotyczące tego, w jaki sposób informacje o koronawirusie wiążą się z uprzedzeniami wobec obcych nacji, a także czy zwiększają konserwatyzm osób badanych. Zachęcamy Was do lektury pełnych tekstów, które znajdują się pod linkami:

https://psyarxiv.com/j23vt/

https://psyarxiv.com/pjfhs/

Dr hab. Ryszard Poprawa wraz z zespołem prowadzą obecnie badania na temat radzenia sobie ze stresem w dobie epidemii. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia w nich udziału. Możecie to zrobić wypełniając kwestionariusz pod tym linkiem: https://forms.gle/osC5iZg39RVaqUFE7

Dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr i mgr Dominika Wieland-Lenczowska przeprowadzają z kolei badanie nad społecznymi i osobowościowymi uwarunkowaniami reagowania na trudne, traumatyczne wydarzenia życiowe. Możecie przyczynić się do lepszego ich zrozumienia, wypełniając kwestionariusze, znajdujące się pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/N1H5B7P5Z5Y6J9Y2Y

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach!