Co głos mówi o człowieku? Badania naukowców z IPs

W ostatnim czasie głośno zrobiło się na temat prowadzonych w naszym Instytucie badaniach m.in. nad związkami głosu z psychospołecznym funkcjonowaniem człowieka.

Zespół badawczy kierowany przez dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr prowadzi od lat systematyczne badania nad wpływem głosu człowieka na takie dziedziny życia jak wybór partnera, sprawowanie władzy czy bieżące oceny interpersonalne.

W poniższym linku znaleźć można krótki materiał filmowy z udziałem dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr oraz mgr Agaty Groyeckiej na ten temat: 

https://tinyurl.com/ychj6tjd

Zachęcamy do oglądania i odsłuchu, a naszym naukowcom serdecznie gratulujemy sukcesów popularyzatorskich!