DR IZABELA LEBUDA I DR ANNA OLESZKIEWICZ PROFESORAMI UWR

Z wielką radością informujemy, że dr Izabela Lebuda i dr Anna Oleszkiewicz awansowały na stanowisko profesora w Uniwersytecie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymagania oraz procedurę awansu reguluje zarządzenie Nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora w Uniwersytecie Wrocławskim. https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/30703/nr-120_2021-z-dnia-27072021-r-awanse-na-stanowisko-adiunkta-i-profesora.pdf