Diamentowy grant dla naszego studenta - Michała Stefańczyka

Z dumą informujemy, że nasz student Michał Stefańczyk zdobył w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant dla młodych badaczy!

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Dzięki programowi ponad 100 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia

Na co pozwala diamentowy grant? Ministerstwo opłaca bardzo godne stypendium młodemu badaczowi, a także finansuje badania naukowe do wysokości około 200 tys złotych! Diamentowy grant, ustawowo pozwala też na rozpoczęcie studiów doktoranckich po trzecim roku studiów (bez ukończenia studiów magisterskich)!

Pan Michał otrzymał fundusze na realizację swojego projektu badawczego pt. "Geneza różnic międzypłciowych we wrażliwości na obrzydzenie". Opiekunem naukowym tego wniosku jest dr Agnieszka Sorokowska z naszego Instytutu. Wedle naszego oglądu jest to jedyny wniosek z zakresu psychologii który otrzymał finansowanie w tej edycji konkursu!

Gratulujemy!