Dni Darwina w IPs

W dniach 11 - 13 lutego 2019 roku w naszym Instytucie odbyła się impreza dedykowana twórcy teorii ewolucji Charlesowi Darwinowi. TegoroczneDni Darwina obejmowały popularnonaukowe wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji. Jego koordynacją i promocją zajął się nasz doktorant mgr Michał Misiak.

W Auli Instytutu Psychologii jako prelegenci wystąpili w kolejności: dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr "Ewolucja romantycznej miłości", prof. Bogusław Pawłowski "Ewolucyjne meandry ludzkiej natury" oraz dr Martyna Molak-Tomsia "Wskrzeszanie mamutów, dinozaurów i neandertalczyków. O antycznym DNA". Wykłady zgromadziły sporą publiczność, a każdy z nich zakończył się interesującą dyskusją.

 

Warsztaty dla ponad 500 uczennic i uczniów z 9 wrocławskich szkół podstawowych poprowadzili studenci i doktoranci psychologii - mgr Agata GroyeckaMarta Kowalmgr Michał MisiakAgata NiezabitowskaMichał StefańczykMarta Rokosz i Lidia Wojtycka oraz studenci biologii - Zuzanna BaranAleksandra Jurczyk i Łukasz Pietras. Tematyka zajęć obejmowała podstawy biologii i biologiczne podstawy psychologii, w szczególności zagadnienia związane z podstawowymi mechanizmami ewolucji, ewolucyjnymi uwarunkowaniami ludzkich emocji, doborem naturalnym, budową i ewolucją mózgu oraz ewolucją zmysłu słuchu.

Dziękujemy za żywe zainteresowanie, a organizatorom gratulujemy i życzymy równie udanej przyszłej edycji!

8

7

6

5

4

3

2