Dni Darwina w IPs

 

W dniach 24 - 25 lutego 2020 roku w naszym Instytucie odbyło się wydarzenie popularnonaukowe, celebrujące urodziny Karola Darwina, twórcy teorii ewolucji. Tegoroczne Dni Darwina obejmowały wykłady i warsztaty dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Zięby Darwina, które działa w Instytucie Psychologii. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji.

 

1

 

2

 

3

 

5

 

7

 

9

 

Warsztaty dla ponad 400 uczennic i uczniów z 6 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych zorganizowały i poprowadziły osoby studiujące psychologię - Anna Bobrowicz, Jakub Frankiewicz, mgr Agata GroyeckaWiktoria Jędryczka, mgr Marta Kowalmgr Michał Misiak, mgr Agata Niezabitowska, Michał Pieniak, mgr Marta Rokosz, Michał Stefańczyk i Karolina Tarnowska; oraz osoby studiujące biologię mgr Anna Apanasewicz, Aleksandra Jurczyk, Malwina Łuczka i Maja Pietras. Tematyka zajęć obejmowała biologiczne podstawy psychologii, w szczególności zagadnienia związane ze stresem, antropogenezą, procesami społecznymi, kreatywnością i fizjologią człowieka.

 

4

 

10