Dr Agnieszka Sorokowska na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Przedstawicieli naszego Instytutu nie zabrakło na tegorocznej XXI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Pod jego szyldem 25 września odbył się warsztat zatytułowany "Czy rozwój cywilizacyjny zmienia nasze zmysły? Sprawdź swoją wrażliwość!". Zajęcia przygotowała i poprowadziła dr Agnieszka Sorokowska z Zakładu Psychologii Ogólnej naszego Instytutu, przy nieocenionym wsparciu i pomocy dra Tomasza Frąckowiaka, mgr Agnieszki Sabiniewicz i studentów Patryka Molskiego, Michała Pieniaka, Michała Stefańczyka, Marty Urbańskiej i Aliny Zimońskiej. Warsztat adresowany był do dzieci w wieku 5 - 8 lat.

 

Zajęcia obejmowały treści wykładowe dotyczące zmysłów węchu i smaku. Dr Sorokowska zastanawiała się wspólnie z uczestnikami, jak zmiany zachodzące w naszym trybie życia wpływają na oba te zmysły, czy węch i smak tracą dziś na ważności, czy poszukiwanie pożywienia to nadal ważna funkcja zmysłów i wreszcie czy można je bagatelizować. W części praktycznej dzieci miały okazję przyjrzeć się, w jaki sposób bada się zdolności węchowe i smakowe, poznać specjalistyczne testy i wziąć udział w krótkim badaniu wrażliwości zmysłowej, w skrócie polegającym na wyczuwaniu, identyfikacji oraz ocenie podstawowych smaków i zapachów. W zajęciach wzięło udział około 50 dzieci, a każde z nich otrzymało na pamiątkę atrakcyjne dyplomy uczestnictwa.