Dr Aleksandra Słowińska laureatką nagrody Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

 

Z duma informujemy, że dr Aleksandra Słowińska otrzymała prestiżową nagrodę im. Stefana Szumana przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka za najlepszą pracę badawczą wykonaną w Polsce w roku 2018 z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w kategorii praca doktorska.Tytuł rozprawy "Wizerunek ciała w adolescencji i wczesnej dorosłości a formowanie się tożsamości osobistej". Promotorką pracy doktorskiej była dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr.

 

Gratulujemy serdecznie i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej!