Dr Anna Oleszkiewicz laureatką I Edycji Programu Wspierania Wyjazdu Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego!

 

Dr Anna Oleszkiewicz otrzymała stypendium wyjazdowe w ramach I Edycji Programu Wspierania Wyjazdu Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza UWr.

W ramach stypendium dr Oleszkiewicz spędzi miesiąc na Wydziale Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Cagliari (Sardynia, Włochy), gdzie poprowadzi seminarium dotyczące treningu węchowego oraz wspólnie z dr Carlą Masala będą opracowywały wyniki dotychczasowych badań i planowały dalsze wspólne działania naukowe w zakresie zrozumienia uwarunkowań wrażliwości węchowej człowieka.

 

Serdecznie gratulujemy!