Dr Anna Oleszkiewicz laureatką konkursu OPUS 19

 

Miło nam poinformować, że dr Anna Oleszkiewicz z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu została laureatką konkursu OPUS 19 w ramach Narodowego Centrum Nauki. Dr Oleszkiewicz otrzymała 767 328 zł na realizację projektu "Neurosensoryczne, poznawcze i emocjonalne efekty treningu węchowego".

W streszczeniu projektu czytamy: "Dotychczas badania nad skutecznością treningu węchowego ograniczały się wyłącznie do sfery zmysłu węchu, jednakże wiedza neuroanatomiczna pozwala spodziewać się, że skutki treningu węchowego znacząco wykraczają poza zdolności węchowe i mogą obejmować również procesy poznawcze i emocje człowieka, jednak brakuje badań weryfikujących to przypuszczenie. (...) Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o roli treningu węchowego we wspieraniu funkcji węchowych, poznawczych i emocjonalnych człowieka. Badania zmierzają do odpowiedzi na pytanie czy pozytywne efekty treningu węchowego wykraczają poza funkcję węchową i obejmują również procesy poznawcze i emocje. (...) Spodziewamy się zaobserwować pozytywne skutki treningu węchowego w zakresie zdolności węchowych, procesów poznawczych i emocji osób badanych. Dotychczas trening węchowy był uznawany za użyteczną metodę interwencyjną wyłącznie w badaniach neurologicznych i medycznych oraz w praktyce klinicznej ze względu na brak dowodów na jego skuteczność w psychologii. Celem tego projektu jest weryfikacja hipotezy o pozytywnych skutkach treningu węchowego wykraczających poza dziedzinę zdolności węchowych, tj. procesy poznawcze i emocje. Projekt ma ogromne znaczenie dla wypełnienia tej interdyscyplinarnej luki na styku wiedzy medycznej i psychologicznej i może stanowić podstawę dla stawiania dalszych hipotez badawczych na temat roli stymulacji zmysłowej w procesach poznawczych i emocjonalnych. Ponad to, trening węchowy ma szansę stać się narzędziem wykorzystywanym w psychologii, psychoterapii i psychiatrii w celu wspierania procesów poznawczych i emocji. Może również okazać się przydatnym narzędziem w procesach edukacyjnych. Łatwość stosowania, niski koszt, brak wymagań technicznych i angażująca forma treningu dodatkowo stanowią o atrakcyjności i użyteczności tej metody".

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań!

Zdj. Angelika Kaiser