Dr Bartosz Helfer laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

 

Z radością informujemy, że nasz pracownik dr Bartosz Helfer z Zakładu Psychologii Rozwoju otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

W dniu 9 czerwca 2021 r. – spośród 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którym przyznał stypendium. Stypendium to finansuje pracę naukową młodych badaczy przez okres 36 miesięcy, w  wysokości 5.390 zł miesięcznie.

Dr Helfer dołączył jednocześnie do grona byłych laureatów tego stypendium w Instytucie Psychologii czyli dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr, dr Agnieszki Sorokowskiej, prof. UWr, dr Katarzyny Pisańskiej, dr Anny Oleszkiewicz oraz dr hab. Michała Białka, prof. UWr.

Gratulujemy serdecznie i życzymy niesłabnącego powodzenia w dalszych projektach badawczych!